تبلیغات
بدون شرح - متداولترین ضرب المثل های عربی با معنی فارسی 2
یکشنبه 1 اسفند 1389

متداولترین ضرب المثل های عربی با معنی فارسی 2

• نوشته شده توسط: سالار عباسی

 

 

 

 

 

 

متداولترین ضرب المثل های عربی با معنی

 

 

 فارسی را در مشروح مطلب ببینید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0)   ۶۲) اَلصَّبرُ مِفتاحُ الفَرَجُ
مترادف فارسی: « صبر کلید کارها است
تمثیل: « صبر کن، کالصبر مفتاح الفرج (ما نمیگفتیم کم نال از فرج...)» ( جلالالدین محمد بلخی )
۶۳) ظَنٌُالعاقِلِ خَیر مِن یَقینِالجاهِلِ
ترجمه: « گمان دانا از یقین نادان بهتر است
۶۴) اَلعاقِلُ لا یَبطِلُ حَقّا ولا یَحِقُّ باطِلاً
ترجمه: « عاقل حق را باطل نمی کند و نه باطل را حق می کند. »
۶۵) اَلعَدلُ أساسٌ الْمُلْکُ
ترجمه: « عدالت ، پایه فرمانروایی است. »
۶۶)اَلعَقلُ أشرَفَ الأحبابُ
ترجمه: « عقل بزرگترین دوستان است. »
۶۷) اَلعَفوُ عِندَ المُقَدَّرَهُٔ
ترجمه: « بخشش در نزد قدرتمندان است. »
۶۸) عَبدُ غَیرِکَ حُرٌ مِثلکَ
ترجمه: « بنده دیگران نسبت به تو مانند تو آزاد است
۶۹) عِصفورُ فی الیَد خَیرُ مِن عَشَرَهُٔ عَلی الشَجَرَهِٔ
ترجمه: « یک گنجشک در دست بهتر از ده گنجشک روی درخت است
مترادف فارسی: « سرکه نقد بهاز حلوای نسیه
مترادف فارسی: « سیلی نقد بهاز عطای نسیه
مترادف فارسی: « نقد موجود به که نسیه موعود
مترادف فارسی: « جگرک امروز بهتر از دنبه فردا
مترادف فارسی: « گنجشک نقد به از طاووس نسیه
تمثیل: « ما درخورصید تو نباشیم ولیکن// گنجشک بهدست است بهاز باز پریده» ( سعدی )
تمثیل: « بدسـت آوریده خردمند سنگ// بهنایافتهدُر بهندهد زچنگ» ( اسدی )
تمثیل: « بهنسیه مده نقد اگــر چند نیز// بهخرما بود وعده و نقد خار» ( ناصرخسرو )
۷۰) عِلمٌ بِلا عَمَلٍ کَشَجَرَ بِلا ثَمَرٍ
ترجمه: « علم بیعمل درخت بیثمر است
مترادف فارسی: « علم بیعمل زنبور بیعسل است.» ( سعدی )
تمثیل: « بار درخت علم نباشد مگر عمل// با علم اگر عمل نکنی شاخ بیبری» ( سعدی )
تمثیل: « علم چندانکه بیشتر خوانی// چون عمل در تو نیست نادانی» ( سعدی )
تمثیل: « علم داری عمل نه، دان که خری// بار گوهر بری و کاه خوری» ( سنایی )
تمثیل: « علم کز اعمال نشانیش نیست// کالبدی دارد و جانیش نیست» ( امیرخسرو )
۷۱) اَلعُلَماءُ وَرَثَهٌٔ الأنبیاءُ
ترجمه: « دانشمندان وارث پیامبرانند
۷۲) عَمّی العِینُ وَلا عَمّی القَلبُ
ترجمه: « از چشم کور باش، نه از قلب
۷۳) اَلعِینُ بِالعِینُ وَالسِنُّ بِالسِنُّ
ترجمه: « چشم بهازای چشم، دندان بهازای دندان
تمثیل: « محتسب خم شکست و من سر او // سن بالسن والجروح قصاص » (حافظ )
۷۴) اَلکِتابُ یَقرَأ مِن عُنوانِه
ترجمه: « کتاب را از عنوانش می خواند. »
۷۵) کَلامٌ اللَّیلُ یَمحوهُ النهارُ
ترجمه: « سخن شب، تا ظهر از بین میرود
تمثیل: « هیچ دانی که باد هست امروز// رأی عالیت را کلاماللیل» ( انوری )
تمثیل: « گفتم ایجان وعده دوشین خود را کن وفا// گفت نشنیدی کلاماللیل یمحوهالنهار؟» (خواجه نظامالملک )
۷۶)لَیسَ لِلحاسَدُ إلّا ما حَسَدَ
ترجمه: « برای حسود چیزی نیست جز آنچه به آن حسادت می کند. »
۷۷) لا یَشکِرُ النّاسُ مَن لا یَشکِرُ اللهُ
ترجمه: « مردم از کسی که خدا را شکر نمی کند ، تشکر نمی کنند. »
۷۸) لا نارَ بِدونِ دُخّانِ
مترادف فارسی: « هیچ آتشی بدون دود نیست
۷۹) لا تُؤَجِّلُ عَمَلَ الیَومَ إلی الغَدِّ
مترادف فارسی: « کار امروز را بهفردا میفکن
۸۰) لا راحَهٌٔ لِحَسودٌ
مترادف فارسی: « حسود هرگز نیاسود
۸۱) مُعَظَّمٌ النّارُ مِن مُستَصغَرُ الشَرَّرِ
ترجمه: « بزرگی آتش جهنم از کوچک شمردن بدیهاست . »
۸۲) المالُ یَجلُبُ المالُ
ترجمه: « سرمایه ، سرمایه جلب می کند. »
مترادف فارسی : « پول ، پول می آورد . »
۸۳) مِن صَبرٌ ظَفَرٌ
مترادف فارسی: « گر صبر کنی زغوره حلوا سازی
۸۴) النّاسُ أتباعُ مِن غَلبْ
ترجمه: « مردمان، پیروان چیرهشدگان و پیروزییافتگانند
۸۵) النّاسُ أعداءُ ما جَهَلوا
ترجمه: « مردمان، هرآنچه را ندانند دشمن گیرند .» منسوب به ( علی ابن ابیطالب )
۸۶) النّاسُ عَلی دینٍ مُلوکِهُم
ترجمه: « مردمان، بهآیین پادشاهان خود گروند
۸۷) نَعمٌ حاجِبٌ الشَّهَواتُ غَضَّ البَصَر
ترجمه: « با حجاب (پرهیزکار ) چشم هایش را بر بدیها شهوات می بندد. »
۸۸) النَدمُ عَلَی السُّکوتِ خَیرَ مِن النَدمُ عَلَی القولِ
ترجمه: « پشیمانی برای سکوت بهتر از پشیمانی برای صحبت است. »
۸۹) النِّظافَهُٔ مِن الإیمانِ
ترجمه: « نظافت از ایمان است
مترادف فارسی: « تمیزی نشانهٔ ایمان است
۹۰) نومَهٌٔ أهلٌ الکَهَفُ
ترجمه: « خواب اصحاب کهف
۹۱) وَما خَیرَ لَّیلُ لَیسَ فیهِ نُّجومٍ
ترجمه: « شبی که آسمانش ستاره ندارد ، برکت ندارد . »
۹۲) وَأفضَلَ أخلاقٌ الرِّجالُ التَّصَبُّرُ
ترجمه: « و بهترین اخلاق مردان صبر کردن است. »
۹۳) وَخَیرُ جَلیسَ فی الزَّمانِ کِتابٍ
ترجمه: « بهترین همنشین اوقات کتاب است
مترادف فارسی: « بهتر زکتابخانه جایی نبود
۹۴) الوَّقتُ مِن ذَهَبَ
مترادف فارسی: « وقت طلاست
۹۵)هُوَ مِن أهلُ الجَنَهُٔ
ترجمه: ـ« او از اهالی بهشت است. »
مترادف فارسی: « او حلال زاده است. »
۹۶) یَصطادُ فِی الماءِ العَکرِ
مترادف فارسی: « از آب گلآلود ماهی گرفتن
۹۷) یا طالِبُ الرِّزقُ إنَّ الرُّزقُ فی طَلَبُکَ
ترجمه :« ای که طلب روزی می کنی ، همانا روزی، در طلب توست
۹۸) یُساعِدُ اللهُ اَلَّذینَ یُساعِدونَ أنفُسِهِم
ترجمه : « خداوند کمک می کند کسانی را که کمک می کنند نفسهایشان را . »
۹۹) عَن المَرءُ لا تَسألُ وَسِلَّ عَن قَرینَهُ
ترجمه: « از خود انسان سوال نکن بلکه از چشمانش سوال کن. »
مترادف فارسی: « عقل مردم به چشمانشان است. »
۱۰۰) غَضَبَ الجاهِلُ فی قَولَهِ وغَضَبَ العاقِلُ فی فِعلَهِ
ترجمه: « نادان ، خشمش را در حرفش نشان می دهد و عاقل در عملش. »
اُطْلُبِ الْعلمَ ولاتَکسَلْ فما أبْعَدَ الْخیرَ علی أهلِ الْکَسَلْ!
علم را طلب کن وتنبلی نکن وخوبی چه دور است از انسانهای تنبل.

 

 

 

 

 

 


نظرات() Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 08:15 بعد از ظهر

You suggested this adequately!
cialis online holland non 5 mg cialis generici american pharmacy cialis wow look it cialis mexico precios de cialis generico buy cialis uk no prescription cialis y deporte cialis 20mg cialis tadalafil online cialis therapie
Cialis pills
یکشنبه 5 فروردین 1397 03:03 قبل از ظهر

You suggested that terrifically.
canadian cialis cialis per paypa cialis in sconto achat cialis en suisse only now cialis for sale in us buy generic cialis cialis lilly tadalafi cialis generique where cheapest cialis deutschland cialis online
How does Achilles tendonitis occur?
جمعه 17 شهریور 1396 03:09 بعد از ظهر
Awesome issues here. I'm very glad to look your post.
Thank you a lot and I am having a look ahead to touch you.

Will you please drop me a mail?
chaturbate hack free tokens
دوشنبه 13 شهریور 1396 09:40 قبل از ظهر
Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading your
blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?
Many thanks!
chaturbate hack free tokens
دوشنبه 13 شهریور 1396 09:39 قبل از ظهر
Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading your
blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?
Many thanks!
Fay
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:03 بعد از ظهر
Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you are a great author.
I will be sure to bookmark your blog and will often come back
in the future. I want to encourage you continue your great writing, have a nice morning!
foot pain ball
یکشنبه 4 تیر 1396 08:19 بعد از ظهر
We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your web site offered us with useful info to work on. You have
performed a formidable job and our entire group might be thankful to you.
briannegascoigne.blogas.lt
چهارشنبه 3 خرداد 1396 07:33 بعد از ظهر
I'm impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog
that's both equally educative and engaging, and without
a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something which
too few people are speaking intelligently about.
Now i'm very happy I found this in my search for something regarding this.
Marion
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:11 قبل از ظهر
Hi there to all, how is everything, I think every one
is getting more from this web site, and your views are nice in favor of new people.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر